ยินดีต้อนรับ!

ผมชื่ออาร์มิน คริทซิงเงอร์

ในเว็บไซต์ของผม คุณจะพบสื่อในภาษาต่างๆ มากมายที่คุณสามารถอ่าน ฟัง ดูและแชร์ได้!

การเลือกใช้ชีวิตของผมตามพระวจนะทุกคำของพระผู้สร้างที่ไม่เห็นแก่ตัว คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผม ผู้คนหลายล้านไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้า การปกครองที่เที่ยงธรรมของพระองค์ และกฎแห่งความรักของพระองค์

สิ่งทั้งหมดนี้เป็นความฝันของผมที่ทุกคนจะได้มีโอกาส ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและตัดสินใจด้วยตัวเอง หากสิ่งนี้คือความฝันของคุณเช่นกัน คุณสามารถผลักดันช่วยทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุนภารกิจของผมผ่าน PayPal โดยคลิกที่นี่