Geheime van Profesie

201 – Die Millennium Man                                              213 – Buig vir Babilon

202 – Terug na Jerusalem                                                214 – The Merk van Kain

203 – Die Koning Kom                                                       215 – ‘n Hemelse Model

204 – Die Rebelse Prins                                                    216 – Die Herstel van die Heiligdom

205 – Die Beste Offer                                                        217 – ‘n Verhaal van Twee Vrouens

206 – Die Wet van die Koning                                      218 – Vensters van die Hemel

207 – Bakstene sonder Strooi                                      219 – Die Dogter se Dans

208 – Die Glorieryke Koninkryk                                 220 – Tien keer Wyser

209 – Die Towerheks van Endor                                 221 – ‘n Stem in die Woenstyn

210 – Stede van As                                                              222 – Toets die Profete

211 – ‘n Rivier van Lewe                                                  223 – ‘n Houer Olie

212 – Rus vir die Land                                                       224 – Bo die Skare