109 – Oorwinning oor Sonde

Laai PDF af

In die vorige les, “108 – Vry van Sonde”, was dit duidelik gemaak hoe geloof in Christus se lewe, dood en opstanding ons vry kan maak van die slawerny van sonde soos gesien in les “107 – Die Krag van Sonde”. Ongelukkig verskoon baie Christene sonde asof dit nie verhoed kan word van die lewe van ‘n Christen nie. Hulle beweer dat selfs nadat Christus aanvaar is, is dit steeds onmoontlik om al God se gebooie te gehoorsaam. Hulle glo dat God dit nie van hulle verwag om Sy wet heeltemal te gehoorsaam nie.  Vir hulle is oorwinning-nederlaag, oorwinning-nederlaag die goedgekeurde lewenstyl van normale Christenskap. Dit is gebaseer op ‘n valse begrip van geregtigheid deur geloof en is eintlik ongeregtigheid deur werke. Kom ons kyk na wat die Bybel te sê het oor die Christelike ervaring van ‘n wedergebore gelowige.  

 

1. Sal diegene wat aanhou sondig God se koninkryk beërwe?

1 Korinthiërs 6:9  Of weet julle nie dat die _______________ die koninkryk van God nie sal beërwe nie?

NOTA: Die vereistes van God maak dit heeltemal onmoontlik vir sonde en ongehoorsaamheid om deel van die Christelike lewenstyl te wees. Vanaf Adam se tyd is die stryd oor beoefening van geloof in God se Woord. As Satan die hemel moes verlaat as gevolg van sonde, en Adam die tuin van Eden verlaat het as gevolg van sonde, dan wat laat ons dink dat ons deel van God se koninkryk sal wees terwyl ons voortgaan in sonde?

 

2. Wie sal God se koninkryk beërwe?

Openbaring 21:7 Hy wat _________, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.

NOTA: ‘n Wedergebore gelowige sal die oorwinning oor alle sonde behaal, oor trots, selfsug, liefde vir die wêreld, en elke verkeerde woord en daad. God is heilig en slegs heilige wesens kan in Sy teenwoordigheid woon. Hy het ons gemaak om soos Hom te wees (Genesis 1:26-27), en as ons nie hierdie doel vervul nie, dan sal ons nie saam met Hom wees nie. As ons nie die oorwinning oor sonde kry nie, dan is sonde besig om die oorwinning oor ons te kry.

 

3. Is daar enige versoekings wat ons nie kan oorwin en weerstaan nie?

1 Korinthiërs 10:13  Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan _________

NOTA: Ons het absoluut geen verskoning vir sonde nie. God laat nie toe dat ons bo ons kragte versoek word nie, en Hy gee ook die krag om die versoeking te oorkom.

 

4. Hoe weerstaan en oorwin ons versoekings?

2 Petrus 1:4 waardeur Hy ons die grootste en kosbare ____________ geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.

 NOTA: Ons word deelgenote van die goddelike natuur en oorwin sonde deur God se beloftes in Sy Woord.

 

5. Hoe het Jesus versoekings weerstaan?

Mattheus 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke ________ wat deur die mond van God uitgaan            

NOTA: Christus het versoekings weerstaan deur geloof te beoefen in God se Woord. Dit was nie die kennis van die Woord wat Hom die oorwinning gegee het nie, maar die gehoorsaamheid aan die Woord. 1 Petrus 2:21 leer dat Christus ons voorbeeld is. Ons sal oorwin soos Hy oorwin het.  

Psalm 119:11 Ek het u _________ in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

NOTA: Dit is God se Woord wat ons die krag gee om daagliks sonde te oorwin. As Eva God se Woord geglo het sou sy nooit gesondig het nie. Die Woord van God het duidelik vir haar geleer om nie van die boom te eet nie. Satan het met sy nuwe woord gekom wat leer dat sy van die boom mag eet. As Eva God se Woord geglo het sou sy nie gesondig het nie. En solank as wat sy God se Woord sou glo sou sy nie gesondig het nie. Dieselfde is waar vir Adam. Hierdie beginsel is net so waar vandag as wat dit in hulle dag was. Die persoon wat vandag God se Woord glo sal nie sondig nie. Solank as wat ons God se Woord glo sal ons nie sondig nie. Hierdie beginsel is ewig. Maar dit moet regte geloof wees – nie die aanvaarding van een Woord, en die verwerping van ‘n ander Woord nie. Ons moet elke Woord van God glo as ons sonde wil oorwin. Dit is hoekom Jesus geleer het dat ons niks sonder Hom kan doen nie (Johannes 15:5), maar alles kan doen wanneer Hy die krag gee (Filippense 4:13).  

 

6. Belowe die Bybel vir ons dat ons alle sonde kan oorwin?  

Romeine 8:37  Maar in al hierdie dinge is ons meer as _____________ deur Hom wat ons liefgehad het.

2 Korinthiërs 2:14  Maar God sy dank wat ons altyd laat ____________ in Christus

1 Johannes 5:4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld ________ het, naamlik ons geloof.

1 Johannes 3:6 Elkeen wat in Hom bly, sondig _____. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie.

NOTA: God se Woord is duidelik dat ons geloof die oorwinning is. Wat is geloof? Geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is want dit het skeppende krag (Sien “102 – Wat is Geloof?”). Wanneer ons geloof in God se Woord beoefen, en dus in Hom bly, sal ons alle sonde oorwin. Om te leer dat ons nie alle sonde kan oorwin nie is om die krag van die evangelie te ondermyn, en die krag van sonde sterker te maak as die krag van God.

 

7. Wat is die eerste stap om te verstaan wanneer ons sonde wil oorwin?

1 Korinthiërs 15:57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning _______ deur onse Here Jesus Christus.

NOTA: Satan sal altyd sterker as ons wees, en dus kan ons nie sonde oorwin deur ons eie krag nie. Oorwinning is ‘n gawe! Ons kan dit nie kry deur ons eie pogings of “goedheid” nie. Ons moet slegs daarvoor vra, en die oorwinning sal vrylik aan ons gegee word deur Christus. Hy is die enigste een wat ooit die oorwinning oor Satan behaal het, en as ons die oorwinning wil kry, dan kan dit slegs as ‘n gawe van Christus kom.

 

8. Wat is die tweede stap om te verstaan wanneer ons sonde wil oorwin?

Mattheus 7:11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom _______

NOTA: Het jy oorwinning nodig oor sondige gewoontes in jou lewe? Tabak, vloek, vuil gedagtes, skinder? Ons kan oorwinning as ‘n geskenk van Christus ontvang. Ons moet Hom vra vir die krag om sonde te oorkom as ons werklik wil oorkom. Hy het ons geleer in Sy Woord dat dit Sy wil is om ons van sonde te red. Hoe weet ons dat ons die oorwinning het nadat ons gevra het? Bloot omdat Hy beloof het dat ons dit sal ontvang. Ons weet dat God nie kan lieg nie. Ons kan Sy beloftes vertrou. Die oomblik wanneer ons vra, moet ons die vervulling daarvan as ‘n feit aanvaar, Hom dank vir die gawe, en optree asof dit reeds vervul is. Geen vorm van bewys, gevoel of teken moet verwag word nie. Die skeppende krag in Sy belofte word vrygestel in reaksie op ons geloof alleen.

 

9. Wat is die derde stap om te verstaan wanneer ons sonde wil oorwin?

Romeine 6:11 So moet julle ook __________ dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.

NOTA: Die woord “reken” beteken om iets as reeds gedoen te sien. Dink aan die verhaal van Petrus in Mattheus 14. Christus se Woord het Petrus in staat gestel om die onmoontlike te doen – op water te loop. Solank as wat hy geloof in Christus se Woord beoefen het kon hy die onmoontlike doen. Sodra hy begin twyfel het in Christus se Woord, het hy begin sink. Nou, wat is die onmoontlike dinge in jou lewe? Dit is nie om op water te loop nie, maar om sondige gewoontes te oorwin. Christus leer dat Hy die oorwinning sal gee. Solank as wat jy glo dat jy die oorwinning het, sal jy die oorwinning hê. Dit is so eenvoudig soos dit. God se Woord sal die krag gee. Jy sal dit nie voel nie, maar dit sal daar wees. Dit sal daar bly solank as wat jy dit in geloof aanvaar. Selfs al is daar nog sondige begeertes sal Christus die krag gee sodat ons nie hoef toe te gee aan daardie sondige begeertes nie.

 

10. Wat is die vierde stap om te verstaan wanneer ons sonde wil oorwin?

Romeine 13:14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen ______________ vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

NOTA: So sterk is die vertroue in God se Woord dat geen gedagte of oorweging gegee word om weer onder die krag van daardie sonde te val nie. Geen voorsiening moet gemaak word om te misluk nie. Oorwinning is nie afhanklik van ons krag nie, maar van God se krag. Alle planne wat ‘n mate van kompromie insluit word verlaat. 

 

11. Wat as ‘n persoon God se Woord betwyfel en in sonde val?

1 Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te ___________ en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

NOTA: Hy sal ons weer vry maak. Maar Hy maak ons vry sodat ons standvastig kan hou aan Hom deur ‘n stewiger geloof. In die bitterheid van sonde leer ons ons eie swakheid en nutteloosheid, en in die soetheid van Sy vergifnis leer ons Sy krag om te red. Selfs Petrus het begin sink toe Hy Christus se Woord betwyfel het. Dit het nie Christus se wil vir hom verander om op water te loop nie. Dit was nie goddelike krag wat misluk het nie, maar Petrus het misluk toe hy op menslike krag staatmaak. Dit het net Petrus se behoefte uitgewys vir ‘n sterker geloof in Christus se Woord. As ons in sonde val, moet ons bely en opnuut ons lewe aan God gee. Ons moet meer geloof beoefen in Sy beloftes. In “105 – Groei Jou Geloof” het ons beginsels geleer om ons geloof te laat groei. God se beloftes kan geen krag gee aan hulle wat geen geloof beoefen nie. Die grense word duidelik beskryf in die woorde van Jesus, “Laat dit vir julle wees volgens julle geloof” (Mattheus 9:29).

 

Opsomming

Christus het nie net gekom om ons te red van die gevolge en skuld van sonde nie, maar ook die krag van sonde. Deur geloof  in God se Woord kan ons oorwin soos Christus oorwin het. Solank as wat ons geloof beoefen in God se Woord is dit onmoontlik om te sondig. Wanneer ons in sonde val is dit omdat ons vir daardie oomblik nie geloof beoefen het nie. Ons het nie geloof in God gehad het nie. God sal ons daagliks heilig deur Sy Woord deur sondes aan ons te openbaar en ons die krag te gee om daardie sondes te oorwin (Johannes 17:17).

4 Sleutels vir Oorwinning

1. Besef dat oorwinning oor sonde is ‘n gawe van God, en nie deur ons eie werke nie. 1 Kor. 15:57

2. Eis God se beloftes in die Bybel deur Hom daarvoor te vra. Mattheus 7:11

3. Glo dat God se beloftes waar is omdat Sy Woord skeppende krag het. Romeine 6:11

4. Moet nie voorsorg/planne maak om te sondig nie. Romeine 13:14

Jou keuse  

Is dit jou begeerte om daaglikse te lewe deur geloof in God se Woord en so vry van sonde te leef?