108 – Vry van Sonde

Laai PDF af

Daar is ‘n paar dinge wat onmoontlik is vir mense om te kan doen. Daar word gesê dat dit onmoontlik is om jouself te kielie. Dit is ook gesê dat dit onmoontlik is om jou been in ‘n kloksgewyse sirkel te beweeg en terselfdertyd ‘n “6” te teken met die hand. En dit is ook onmoontlik om jou neus heeltemal toe te maak en “Mmmm” te sê vir langer as 15 sekondes. Na ‘n paar pogings, kan hierdie moontlik word. Maar in die vorige les, getiteld “107 – Die Krag van Sonde”, het ons geleer dat ons as slawe van sonde gebore word en kan daarom slegs sonde doen. Daar kan uiterlike gehoorsaamheid wees, maar nooit gehoorsaamheid uit die hart nie. Dit is onmoontlik vir ons om ons harte te verander. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ‘n slaaf van sonde kan nooit die Woord van God gehoorsaam nie. Die goeie nuus is dat die Bybel ons leer dat daar verlossing van die slawerny van sonde is (Romeine 5:21).

 

1. Hoekom is Jesus se wonderwerke in die Bybel opgeteken?

Johannes 20:31  maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die ____________ is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

 

2. Wat was die belangrikste les wat Jesus geleer het deur Sy wonderwerke?

Markus 2:10-11  Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde _______ te _________—sê Hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou: Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe.

 NOTA: Jesus het mense van hulle siektes genees en baie wonderwerke gedoen wanneer mense geloof gehad het in die kreatiewe krag van Sy Woord. Jesus het hulle gehelp met die dinge wat hulle kon sien, en hulle so geïnspireer om vertroue in Sy Woord te beoefen met betrekking tot alles wat hulle nie kon sien nie – om te glo in Sy vermoë om sondes te vergewe. Wanneer Jesus ons sondes vergewe, dan sal ons lewe ontvang deur Sy naam.

 

3. Wat was Jesus se missie?

Mattheus 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle _________ sal verlos.

NOTA: Jesus het gekom om mense te red van hulle sondes en hulle te bevry van die slawerny van sonde. Deur die eenvoudige Bybel verhale van hoe Jesus die siekes genees het, kan ons iets leer oor hoe om te glo in Hom vir die vergifnis van sondes. Toe Christus die verlamde beveel om te loop, kon die verlamde gewag het vir ‘n teken of ‘n gevoel. Maar nee! Die verlamde het geglo in die Woord van Christus. Hy het geglo dat hy gesond was, en het dadelik ‘n poging gemaak om te loop. Hy wou loop, en hy het geloop. Hy het gereageer op die Woord van Christus, en God het die krag gegee. Hy was genees. Ons mag dalk nie verlam wees nie, maar daar is ‘n probleem wat die hele mensdom het: Ons is almal gebore as slawe van sonde. Ons kan nie ons sondes wegneem nie, ons kan nie ons harte verander nie en ons kan God se Woord nie volg nie. Maar Christus het die verlamde genees om ons te leer hoe Hy ons sal red van die slawerny van sonde.

 

4. Hoe wil Jesus ons red van die slawerny van sonde?

Johannes 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie ________ ___________ word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

NOTA: Ons word gebore in hierdie wêreld as slawe van sonde. Christus leer wanneer ons weer gebore word sal ons deel van Sy koninkryk wees. Slegs hulle wat vry van sonde is sal Sy koninkryk sien (1 Korinthiërs 6:9). Dus is dit maklik om te verstaan dat hulle wat weer gebore is, is vry van sonde. Hulle dien nie meer sonde nie.

 

5. Wat sal ons ontvang wanneer ons weer gebore word?

Esegiël 36:26-27 En Ek sal julle ‘n nuwe ______ gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.      

NOTA: Wanneer ons weer gebore word sal ons ‘n nuwe hart ontvang. God stel dit duidelik dat hierdie hart sal ons in staat stel om Sy Woord te gehoorsaam. Ons sal vry wees van sonde, en ons sal kan doen wat reg is.

Romeine 5:20-21 en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword; sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die _______________ tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here

NOTA: Ons sal ‘n hart ontvang waar genade heers, en nie sonde nie. Genade sal meer oorvloedig wees as sonde omdat daar meer krag in genade is as in sonde. Omdat genade van God kom, en sonde van Satan, is dit maklik om te verstaan dat genade meer krag as sonde het net soos wat God meer krag as Satan het. In die vorige les, “107 – Die Krag van Sonde”, het ons geleer dat daar is krag in sonde om oor die mens te heers en die mens as slaaf te hou. En net so sekerlik is daar ook krag in genade om oor sonde te heers, en die mens onder genade te hou teen die krag van sonde. As die heerskappy van sonde absoluut was, sal die heerskappy van genade ook absoluut wees. Dit is hoekom dit belangrik is om eers die absolute krag van sonde te verstaan, sodat ons die absolute krag van genade kan verstaan. Aan almal wat weer gebore word belowe God om ‘n nuwe hart te gee wat vry sal wees van sonde, en slegs geregtigheid sal dien, net soos die ou hart vry van geregtigheid was en slegs sonde kon dien. Waar sonde geen vryheid gegee het nie, gee God vryheid. Daarom sal geregtigheid slegs heers solank as wat ons onsself onderwerp aan God se Woord en leef volgens elke Woord van God.  

 

6. Hoe kan ons hierdie nuwe lewe vanaf God ontvang?

1 Petrus 1:23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende _________ van God wat tot in ewigheid bly.

NOTA: Op dieselfde manier wat die blinde man sig ontvang het van Jesus, sal ons ‘n nuwe hart ontvang van God. Net soos wat God se Woord vir die verlamde beveel het om te loop, so het God se Woord belowe om ‘n nuwe hart te skep. As ons die belofte glo – glo dat Hy vir ons ‘n nuwe hart sal gee wat vry is van sonde – dan maak God  dit ‘n feit. Ons sal ‘n nuwe hart ontvang, net soos wat Christus die verlamde krag gegee het om te loop toe die man geglo het dan hy genees was. Dit is so as jy dit glo. Dit is wat ons geleer het in die lesse “102 – Wat is Geloof?” en “103 – Lewe deur Geloof”.  Deur geloof te beoefen in God se Woord sal Hy ‘n nuwe hart in ons skep. Ons moet nie wag om te sien of voel dat ons hierdie nuwe hart het nie, maar sê, “Ek glo dit; dit is so, nie omdat ek dit voel nie, maar omdat God dit beloof het.”

 

7. Wat is die Woorde wat ons moet glo as ons hierdie nuwe hart wil kry?

Romeine 5:8-10  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons ________ het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is.

NOTA: Die enigste manier om vry te wees van die slawerny van sonde is om te sterf. Maar Christus wil ons lewend hê. Die grootste demonstrasie van liefde wat die heelal nog ooit gesien het is die Skepper wat Sy lewe geoffer het vir die mensdom. Almal wat hierdie offer aanvaar sal verlos word van sonde deur Jesus se bloed. Diegene wat hierdie offer aanvaar behoort dus nie meer aan sonde nie, maar hulle behoort aan Christus. Dit is waarom Christus sonde kan vergewe. Wat beteken “vergewe”? Die woord “vergewe” bestaan uit “vir” en “gee”, of “gee vir”. Om te vergewe is eenvoudig om te gee vir. Christus kan sonde vergewe, omdat Hy gee vir sonde. Wat gee Christus vir sonde? Hy het Sy regverdige lewe gegee vir sonde. Wanneer Christus vergewe, dan gee Hy geregtigheid vir sonde. Diegene wat Christus se dood aanvaar in hulle plek ervaar vergifnis. Christus neem ons sondige lewe, waarvoor Hy gesterf het, en gee dan vir ons Sy lewe van geregtigheid. Dit is waarom die Bybel die volgende leer:

Galasiërs 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar ___________ leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

NOTA: Dit lees nie, “Ek wil met Christus gekruisig wees” nie. Dit lees ook nie, “Ek wens ek was met Christus gekruisig, sodat Hy in my kan lewe” nie. Dit lees, “Ek is met Christus gekruisig.” Dit is Christus was in ons sal woon wanneer ons lewe volgens elke Woord van God. In a vorige les, “105 – Na Sy Beeld”, het ons gesien dat om deur geloof te lewe in God se Woord sal God se karakter in ons reflekteer. Dit is die doel van ons bestaan.

Romeine 6:3-4, 6  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel… aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot _____ gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

NOTA: Hulle wat geloof beoefen in God se Woord sal nie meer sonde doen nie, want hulle is dood vir die sonde (Romeine 6:11). Hulle kan nie leef in iets waarin hulle dood is nie, maar sal die karakter van God reflekteer, want hulle leef vir geregtigheid. Solank as wat geloof beoefen word in God se Woord, sal Christus in ons woon. Christus se lewe en dood gee nie net vergifnis vir die verlede nie, maar ook krag vir die toekoms. Christus wandel in Sy mense deur die grootste en kosbare beloftes in Sy Woord en Sy mense word daardeur deelgenote van die goddelike natuur. (2 Petrus 1:4)

 

8. Wat gebeur wanneer ‘n persoon hierdie belofte van God aanvaar en glo?

2 Korinthiërs 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n _______ skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

NOTA: God se Woord het skeppende krag. God se skeppende Woord skep ‘n nuwe skepsel. Die dinge wat hulle eers gehaat het, sal hulle nou liefhê. Dit is hoekom die evangelie die krag van God is (Romeine 1:16). Psalm 33:9, “want Hy het gespreek, en dit was.” So was dit met die skepping. En so is dit met ons redding. Net soos wat God die hele wêreld uit niks geskape het nie, so skep Hy geregtigheid in ‘n persoon waar daar geen geregtigheid is nie. Hy is dieselfde gister, vandag en altyd. Altyd sal Hy die Skepper wees. En altyd doen Hy alle dinge slegs deur Sy Woord. En altyd kan Hy alle dinge doen deur Sy Woord, want dit is die karaktereienskap van Sy Woord dat dit skeppende krag het om ditself te vervul.

 

Opsomming

Almal van ons word gebore as hulpelose slawe van sonde wat nie God se karakter reflekteer nie. Dit is onmoontlik vir ons om ons harte te kan verander. Hoekom? Sonde het soewereine, en absolute krag oor ons lewens. God kan ons red van die absolute krag van sonde. Christus het gekom om ons te leer dat deur Sy skeppende Woord kan Hy die absolute krag van sonde vervang met die absolute krag van genade. Christus het geleer dat die gawes wat God ons belowe, ons moet glo dat ons dit ontvang, en dit sal ons s’n wees. Dit is nie so omdat ons dit voel of sien nie, maar omdat God dit belowe het. God het belowe dat Hy ons ‘n nuwe hart kan gee wat Sy Woord kan gehoorsaam. Net soos wat God die wêreld geskape het, so sal Hy ‘n nuwe hart in ons skape: deur Sy Woord. Wanneer ons Christus se offer vir ons aanvaar, dan word ons sondige harte gekruisig, en Christus lewe Sy regverdige lewe uit in ons deur geloof in Sy Woord. Dit sal net so maklik wees om reg te doen onder die heerskappy van genade, as wat dit was om verkeerd te doen onder die heerskappy van sonde. Dieselfde krag word gebruik in beide skepping en redding: God se skeppende Woord.

Jou keuse

Is jy bereid om Christus se dood vir jou te aanvaar, en om geloof te beoefen in Sy Woord sodat Hy Sy regverdige lewe kan uitleef in jou?