105 – Groei Jou Geloof

Laai PDF af

In ‘n vorige les getiteld, “102 – Wat is Geloof?”, het ons geleer dat om te verstaan wat geloof is, is om te verstaan dat God se Woord skeppende krag het en dus altyd waar is.                                            

In “103 – Lewe deur Geloof” het ons geleer dat om mense te leer om deur geloof te lewe is om hulle te leer om te lewe volgens die begrip van wat geloof is: verwag dat die Woord van God sal doen wat dit sê en maak staat op die Woord dat dit die ding sal doen wat deur dit gespreek is.                                           

In “104 – Groot Geloof en Klein Geloof” het ons geleer dat klein geloof leef soms deur geloof, maar nie altyd nie. ‘n Klein geloof is nie ‘n aangename lewe nie. ‘n Groot geloof leef altyd deur geloof en dit is ‘n aangename lewe.                                              

In hierdie les, “105 – Groei Jou Geloof”, sal ons leer hoe om geloof te kweek. Om geloof te kweek is om te groei in vertroue in die krag van God se Woord en om altyd staat te maak dat daardie Woord ditself sal vervul. Wanneer ons ons geloof kweek sal dit groei van klein geloof na groot geloof.

 

1. Wat verhoed die uitoefening van groot geloof?

Mattheus 14:31  En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy ___________?

NOTA: Dit is onmoontlik vir God om te lieg (Titus 1:2). Wanneer klein geloof God se Woord betwyfel, beteken dit dat klein geloof glo dat dit moontlik is dat God kan lieg. Maar God kan nie lieg nie, want Sy Woord het skeppende krag. Daarom wanneer klein geloof God se Woord betwyfel, dan betwyfel dit eintlik God se krag. Groot geloof twyfel nie, maar maak altyd staat op God se Woord.

 

2. Wat het die apostels vir Jesus gevra om te doen?

Lukas 17:5  Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer _______

NOTA: Jesus het vir Sy dissipels vertel van hulle klein geloof (Mattheus 8:26) en daarom is dit sinvol om Hom te vra om hulle geloof te vermeerder. Hulle het klein geloof gehad en soms staat gemaak op God se Woord, maar nie altyd nie. Hulle wou groot geloof hê sodat hulle altyd op God se Woord kon staatmaak. Om meer op God se Woord staat te maak om ditself te vervul, is om geloof te kweek. 

 

3. Hoe het Jesus hulle geleer om hulle geloof te vermeerder?

Lukas 17:6  En die Here sê: As julle geloof gehad het _______ ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant—en hy sou julle gehoorsaam wees.

NOTA: Baie mense verstaan nie hierdie woorde van Jesus nie. Hy het nie gesê “geloof SOVEEL soos ‘n mosterdsaad” nie, maar hy het slegs gesê, “geloof soos ‘n mosterdsaad”. God se vyand, Satan, probeer om mense te mislei deur hulle te laat glo dat hulle tevrede kan wees met klein geloof. Maar Jesus het nie hier geleer dat ons geloof so klein moet wees soos ‘n mosterdsaadjie nie. Jesus het geweet dat die mosterdsaad begin klein, maar eindig op as ‘n groot boom – dit groei baie goed. Jesus het sy dissipels geleer hoe om klein geloof te laat groei na groot geloof. Hoewel die mosterdsaadjie so klein is, bevat dit nog steeds dieselfde lewens beginsel wat groei veroorsaak in die grootste boom. Wanneer die mosterdsaadjie in die grond is, neem dit hou van elke element wat God voorsien het en dit ontwikkel vinnig met ‘n sterk en gesonde groei. Jesus wil hê dat ons geloof soos ‘n mosterdsaadjie moet hê: ‘n Geloof wat God neem op Sy Woord, en al die nuttige agentskappe opneem wat Hy aangestel het. Dit is hoe ons ons geloof moet vermeerder.

 

4. Wat anders, volgens Jesus, is belangrik om te verstaan wanneer jy jou geloof wil vermeerder?

Lukas 17:7-10 En wie is daar van julle wat ‘n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê: Kom dadelik hier aan tafel? Sal hy nie eerder vir hom sê nie: Maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het; en daarna kan jy eet en drink? Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is ____________________ diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.

 NOTA: Dit is belangrik om te verstaan dat God skuld ons niks nie. Maar ons skuld God alles. Ons behoort aan Hom deur skepping (Gen. 1:27) en ook deur verlossing (1 Korinthiërs 6:20). As ons alles perfek doen wat Hy ons beveel het, dan het ons slegs ons deel gedoen wat van ons verwag word. Ons kan nie meer doen as wat van ons verwag word en guns kry nie. Ons moet nie sê, “Here, ek het dit gedoen vir U, so U moet hierdie doen vir my” nie. Alles wat God vir ons doen is as gevolg van Sy genade – Hy behandel ons beter as wat ons verdien en gee ons gawes wat ons nie verdien nie.

 

5. Hoe kan ons seker wees dat ons optree in geloof?

Psalm 119:105  U ________ is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

Romeine 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die _________ van God.

NOTA: Geloof is om heeltemal afhanklik van God se Woord te wees vir die vervulling van wat daardie Woord sê. En so moet ons nooit vergeet dat waar daar geen Woord van God is nie, daar kan ook geen geloof wees nie. Romeine 10:17 stel dit duidelik dat geloof kom deur die Woord van God self, en dan waar daar geen Woord van God is nie, kan daar geen geloof wees nie. As ons ons geloof wil vermeerder deur voortdurend te leef deur geloof, dan is dit belangrik om seker te maak dat ons slegs loop in die lig wat skyn uit God se Woord. Net God se Woord kan op staat gemaak word. Deur die uitoefening van geloof in Sy Woord sal jou geloof groei wanneer jy sien hoe Hy Sy beloftes vervul.

 

6. Hoe kan God se handelinge in my verlede my help om vertroue in Sy Woord te kweek?

Deuteronómium 7:18-19 wees dan nie bevrees vir hulle nie; _______ gedurig aan wat die HERE jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die HERE jou God jou uitgelei het; so sal die HERE jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is.

Psalm 77:12 Ek _______ aan die dade van die HERE

NOTA: Deur te onthou hoe God se Woord ditself vervul het in die verlede gee ons die vertroue dat Sy Woord ditself weer in die toekoms sal vervul. Wanneer ons reeds iets gesien het, dan gee dit ons vertroue dat dit weer kan gebeur. Ons het niks om te vrees vir die toekoms nie, behalwe as ons vergeet hoe getrou God se Woord in die verlede was. Deur die getrouheid van God se Woord met ander te deel is ‘n goeie manier om Sy krag te onthou.

 

7. Hoe kan andere my help om vertroue in die getrouheid van God se Woord te kweek?

Johannes 4:39  En baie van die Samaritane uit daardie stad het in Hom geglo oor die woord van die vrou wat ________ het: Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.

NOTA: Luister na getuienisse oor hoe God se Woord ditself in die lewe van ander vervul, en dit sal jou help om meer vertroue in Sy Woord te hê. God se Woord kan in jou lewe doen wat dit in ander se lewens gedoen het. Diegene wat praat oor vertroue in God se Woord kan jou aanmoedig om meer vertroue in Sy Woord uit te oefen. Diegene wat twyfel in God se Woord kan jy ontmoedig om vertroue in Sy Woord uit te oefen. As jy kies om te assosieer met mense wat betwyfeling aanmoedig, en nie vertroue in God se Woord nie, dan sal dit ‘n negatiewe impak op jou geloof hê (2 Korinthiërs 6:14; 1 Korinthiërs 5:11).

 

8. Wat gebeur as ek struikel en val langs die pad?

Romeine 13:14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen __________ vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Spreuke 24:16 Want sewe maal val die regverdige en _______ weer op

NOTA: Moet nie beplan om te misluk nie, maar as jy misluk, staan weer op. Toe Petrus getwyfel het en begin sink het, het hy na die Here geroep om hom te red.

 

9. Hoe vinnig kan geloof groei?

2 Thessalonicense 1:3 Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof __________ toeneem

 NOTA: Daar is niks bekend aan die mens wat so vinnig sal groei as geloof wat gekweek word nie.

 

Opsomming

Twyfel en ongeloof verhoed ons om groot geloof te beoefen. Om meer op God se Woord staat te maak, en dus minder te twyfel, is om ons geloof te vermeerder. Hier is ‘n paar praktiese maniere uit hierdie les oor hoe om meer op God se Woord staat te maak om ditself te vervul:

1. Soos die mosterdsaadjie al die verskillende elemente wat God voorsien het vir dit om te groei opneem, so moet ons God se Woord en die verskillende agentskappe neem wat Hy ons gegee het om te groei in geloof. Ons moet seker wees dat alles ons aksies gebaseer is op die Woord van God. Soos ons geloof beoefen in Sy Woord, sal ons Sy wonderwerke sien soos Sy Woord ditself vervul. As God se Woord die bron van ons krag is, dan is daar geen rede om te twyfel nie, maar om te vertrou op iets anders vir krag laat baie rede oop vir twyfel.

2. Ons moet verstaan dat God ons niks skuldig nie, en ons Hom alles skuld. As ons alles doen wat Hy ons beveel het, dan doen ons slegs wat van ons verwag word. Ons kan nie meer doen as wat van ons verwag word nie. Alles wat ons van God ontvang is nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Hy ons beter behandel as wat ons verdien en ons geskenke gee wat ons nie verdien nie.

3. Om te dink aan hoe God se Woord ditself vervul het in die verlede gee ons vertroue dat God se Woord ditself weer sal vervul in die toekoms Wanneer ons God se wonderwerke in die verlede vergeet, dan is dit maklik vir ons om te twyfel. Deur God se wonderwerke in ons lewe met ander te deel is ‘n goeie manier om dit te onthou.

4. Om te meng met mense wat ons aanmoedig om geloof te beoefen in God se Woord, en nie te twyfel nie, is ook ‘n goeie manier om te leer om meet op God se Woord staat te maak. Wanneer ons luister na getuienisse van wat God se Woord vir ander gedoen het, dan bemoedig dit ons dat God se Woord dieselfde kan doen vir ons.

5. In ons wandel met God moet ons nie beplan om te misluk nie. Maar as ons misluk, dan moet ons weer opstaan en opnuut ons getrouheid aan God se Woord bevestig.

Jou keuse

Is dit jou begeerte om jou geloof te vermeerder deur meer op God se Woord staat te maak, en op te hou twyfel?