102 – Wat is Geloof?

Download PDF

 

Die wêreld het baie super helde geskep wat super kragte het. Sommige helde kan vlieg. Ander helde is baie sterk. Baie kinders droom oor watter tipe super krag hulle sou gehad het as hulle ‘n super held was. Maar die super helde van hierdie wêreld bestaan nie regtig nie. Hulle is almal leuen stories.                                           

In die vorige les, “101 – Bestaan God?”, het ons gesien dat daar bewys is vir die bestaan van God. Die bestaan van God is ‘n feit en nie ‘n leuen nie. God se voorspellende profesieë in die Bybel bewys Sy bestaan. Maar hoekom het God hierdie vermoë om gedetailleerde toekomstige gebeure met 100% akkuraatheid te kan voorspel? Wat sê die Bybel oor God se super krag? Geloof help ons om die antwoord op hierdie vrae te verstaan.

 

1. Wat leer die Bybel is nodig om God te behaag?

Hebreërs 11:6  En sonder __________ is dit onmoontlik om God te behaag

NOTA: Die rede vir dit is omdat “alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde” (Romeine 14:23), en natuurlik kan sonde nooit God behaag nie. Geloof moet dan baie belangrik wees.

 

2. Hoe leer die Bybel moet ons lewe?

Romeine 1:17  die regverdige sal uit die __________ lewe

NOTA: As God se volgelinge uit geloof moet lewe, dan is dit nodig om te weet wat geloof is. Baie mense weet wat die definisie van geloof is, maar hulle weet nie wat die ding is nie. Hulle verstaan nie die idee binne die definisie nie.

 

3. Waar moet ons soek as ons wil weet wat geloof is?

Romeine 10:17  Die _________ is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die ________ van God.

NOTA: As geloof kom deur die Woord van God, dan is dit in die Woord waar ons vir dit moet soek.

 

4. Wie in die Bybel het groot geloof gehad volgens Jesus?

Mattheus 8:5-10 En nadat Jesus in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar ‘n __________ oor honderd na Hom toe en smeek Hom en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en hy ly hewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word… Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot ________ nie gevind nie.

 NOTA: Jesus is “die Leidsman… van die geloof ” (Hebreërs 12:2) en Hy sê dat die hoofman geloof het – ja, “groot geloof”. Dit is wat Jesus geloof noem. Wanneer ons weet wat dit is wat die hoofman gehad het, dan weet ons wat Jesus geloof noem. Om te weet wat dit is, is om te weet wat geloof is.

 

5. Hoe wou die hoofman gehad het dat Jesus sy dienskneg moet genees? 

Mattheus 8:8  En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie; maar ________  _____  ____  ________, en my kneg sal gesond word.

NOTA: Wat het die hoofman verwag sal die werk doen? NET ‘n Woord. Op wat het hy staat gemaak om sy dienskneg te genees? NET ‘n Woord. Wat, liewe leser, is geloof dan? Geloof is om te verwag dat die Woord van God ditself sal doen wat daardie Woord gespreek het en om slegs op daardie Woord alleen staat te maak om te doen wat dit gesê het. Geloof is om te verstaan dat God se Woord is altyd waar, want die Woord maak ditself waar.

 

6. Hoe kan God se Woord ditself waar maak?

Hebreërs 4:12  Want die woord van God is lewend en  ________

NOTA: God se Woord is ‘n lewende Woord. Sy Woord het lewe. Dit is ook kragtig, of vol van krag.

 

7. Watter tipe krag het God se Woord?

Psalms 33:9  want Hy het __________, en dit was; Hy het ________, en dit staan.

NOTA: Voor Hy gespreek het was daar niks. Nadat Hy gespreek het was dit. Slegs deur te spreek was dit. Wat het die ontstaan veroorsaak? Net ‘n Woord. God het ‘n super krag: Sy Woord is skeppend. Dit beteken dat Sy Woord is gevul met skeppende krag en kan enige iets doen wat Hy beveel. Die mensdom het nie hierdie super krag nie. Ons woord is beskrywend. Ons woord kan dinge beskryf, maar kan nie dinge skep nie. Die hoofman in Mattheus 8 het geweet dat God se Woord skeppende krag het, en het daarom geweet dat Jesus kon sy dienskneg genees deur slegs ‘n Woord te spreek.

 

8. Wat sê God sal doen wat Hy wil hê?

Jesaja 55:10-11 Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my _______ wees wat uit my mond uitgaan: _____ sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek ______ stuur.

NOTA: God spreek Sy Woord, en hoef niks ekstra te doen nie. Die skeppende krag in Sy Woord sal die taak verrig.

 

9. Wat is die verskil tussen die mense se woord en God se Woord?

Numeri 23:19 God is geen man dat Hy sou ________ nie

Hebreërs 6:18 waarin dit onmoontlik is dat God sou ______

NOTA: Hoekom is dit onmoontlik vir God om te lieg? Dit is nie onmoontlik vir God om te lieg net omdat Hy nie wil nie, maar Hy kan ook nie. En Hy kan nie lieg nie, want dit is onmoontlik. Hoekom is dit onmoontlik? Want wanneer Hy spreek is daar skeppende krag in Sy Woord sodat “net ‘n Woord” sal seker maak dat dit so is. Dit is die verskil tussen die Woord van God en die woord van die mens. Die mens kan iets spreek wat nie so is nie, want daar is geen krag in sy woord om dit waar te maak nie. Die mens moet iets ekstra doen bo en behalwe sy woord om daardie woord waar te maak. Maar wanneer God spreek, dan is dit. Dit is, net omdat Hy dit gespreek het. Die Woord sal doen wat Hy gespreek het en dit is nie nodig dat Hy iets ekstra daarop moet doen nie. God “spreek net ‘n Woord” en die taak is verrig. Dit is hoekom die mens kan lieg, want om iets te spreek wat nie so is nie, is om te lieg. Die mens kan lieg deur te spreek wat nie so is nie, want daar is geen krag in sy woord om dit waar te maak nie. Met God is dit onmoontlik. God kan nie lieg nie (Titus 1:2). Wanneer ‘n man na ‘n blinde man wys en sê dat hy blind is, dan is die man eenvoudig besig om die ander man te beskryf. Wanneer ‘n man na ‘n blinde man wys en sê dat hy kan sien, dan sal die man ‘n leuenaar wees. Nie so met God nie. God se Woord is skeppend en nie beskrywend nie. Wanneer God na ‘n blinde man wys en sê dat hy kan sien, dan sal die blinde man sien, want die skeppende krag in God se Woord sal hom laat sien.

 

10. Hoe het God die heelal geskape?

Psalms 33:6  Deur die _________ van die HERE is die hemele gemaak

NOTA: Hulle wat verstaan wat geloof is verstaan dat God se Woord skeppende krag het en kan dus skep wat God gespreek het. Daarom kan ons verstaan, en hoef nie te raai nie, dat die wêrelde geskape was deur die Woord van God. Dit is hoekom deur “die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie” (Hebreërs 11:3). Om te verstaan wat geloof is, dat God se Woord skeppende krag het, is die sleutel in die debat tussen evolusie en skepping. “God… wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.” (Romeine 4:17).

 

11. Wat is die bewys dat God se Woord skeppende krag het?

Jesaja 42:8-9  Ek is die HERE, dit is my Naam… Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; __________ hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.

Jesaja 48:3  Die __________ dinge het Ek lankal verkondig, en uit my _________ het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit __________, en dit het gekom.

NOTA: God se vervulde voorspellende profesieë is ‘n bewys dat God se Woord skeppende krag het. In die vorige les, “101 – Bestaan God”, het ons gesien dat vervulde voorspellende profesieë is bewys vir God se bestaan. Wat is ‘n vervulde profesie? Dit is eenvoudig God se Woord wat sê dat daar iets sal gebeur, en dan gebeur dit presies soos Sy Woord gesê het dit sou. Hoekom? Want Sy Woord het skeppende krag. Dit is ook die rede waarom wanneer die Woord van God gepraat word vir ‘n sekere tyd, soos in ‘n profesie vir honderde jare in die toekoms, wanneer daardie tyd eintlik aankom, sal daardie Woord vervul word. Dit word nie vervul omdat God iets ekstra bo Sy Woord doen nie, maar omdat daardie Woord gespreek was vir daardie spesifieke tyd en in daardie Woord is skeppende krag wat sal skep wat God gespreek het vir daardie tyd.

 

12. Wat is die Bybel se definisie vir geloof?

Hebreërs 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste _________ op die dinge wat ons hoop, ‘n ________ van die dinge wat ons nie sien nie.

NOTA: Omdat God se Woord skeppende krag het is dit in staat om te skep wat God gespreek het. Dit is hoekom ons geloof ‘n vaste vertroue is. En omdat God se Woord skeppende krag het en dus kan skep wat nie bestaan nie, en nie gesien kon word nie, is dit maklik om te verstaan dat geloof “’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie” is.  

 

Opsomming

God het ‘n super krag: Sy Woord is skeppend. Hierdie super krag sluit ook baie ander super kragte in, want God se Woord het krag om alles te doen wat Hy spreuk. As God sê dat daar voëltjies is, dan sal Sy skeppende Woord voëltjies maak. As God sê dat Hy kan vlieg, dan sal Sy skeppende Woord Hom laat vlieg. Dit is hoekom die Bybel ons leer dat “geen ding sal by God onmoontlik wees nie” (Lukas 1:37). Dit beteken ook dat God nooit sal kan jok nie, want Sy Woord is skeppend en nie beskrywend soos die mens se woord nie. Dit was ook God se skeppende Woord wat die heelal geskape het. Genesis 1 teken aan hoe God gespreek het en “dit was so”. God se voorspellende profesieë, soos gesien in die vorige les, “101 – Bestaan God?”, is bewys dat God se Woord skeppende krag het. Vervulde voorspellende profesieë bewys nie net God se bestaan nie, maar bewys ook die skeppende krag van Sy Woord. Dit is ‘n feit dat daar ‘n God is wat bestaan en dat Sy Woord skeppende krag het.

Jou keuse

Aanvaar jy dat God se Woord skeppende krag het en dus altyd waar is?