101 – Bestaan God?

Download PDF

 

Het jy al ooit gehoor van Kersvader? Ek was geleer dat hy ‘n ou, vet man in rooi en wit was, wat in die Noordpool woon. Eenmaal per jaar, tydens Kersfees, het hulle geleer sal hy geskenke uitdeel.                                        

Kersvader bestaan nie. Hy is ‘n leuen. Ek het ongelukkig ‘n leuen geglo vir ‘n paar jaar. Baie kinders glo steeds dat Kersvader bestaan. Net omdat ons iets glo beteken nie dat dit waar is nie. Ons moet kyk na die feite om te sien wat waar is.                          Sommige mense glo dat alle godsdienste eintlik leuens is wat geskep was om mense van verskillende kulture aan te moedig om ‘n goeie lewe te lei. Sommige mense glo ook dat alle godsdienste goed is en daarom maak dit nie saak watter godsdiens jy volg nie. Maar wat is hulle feite? Ons moet kyk na die feite. Net omdat mense hierdie idees het, maak dit nie waar nie.                                 Ek het gehoor dat sommige Christene sê dat God verhoor hulle gebede en dus weet hulle dat Hy bestaan. Dit kan vir hulself persoonlik oortuigend wees, maar dit sal nie oortuigend vir my Moslem vriend wees wat glo dat sy gebede ook verhoor word en hy reg is nie. Ook nie vir my Boeddhiste vriend wat glo haar gebede word verhoor en sy is reg nie. Persoonlike ervaring is feite vir die een wat dit ervaar het, maar nie noodwendig vir almal nie, want ander kan nie altyd bewys of daardie persoon se persoonlike ervaring waar is, of slegs ‘n leuen nie.                                                                                                       

  Ek het nog nooit ‘n persoon ontmoet wat dit geniet om voor gelieg te word nie. So wanneer dit by die bestaan van God kom, is dit alles ‘n leuen, soos Kersvader, of is dit ‘n feit? Is daar bewyse vir die bestaan van God?

 

1. Wat leer die Bybel is bewys dat iemand ‘n god is?

Jesaja 41:23  Gee te kenne dinge wat ________ sal kom, sodat ons kan weet dat julle ______ is;

NOTA: Die Bybel maak dit duidelik dat as iemand gedetailleerde gebeure in die toekoms met 100% akkuraatheid kan voorspel dan kan ons weet dat hy/sy ‘n god is. Nie 90% nie, en nie 99,99% nie, maar 100% akkuraatheid. Dit is nie wetenskaplik moontlik, of natuurlik, vir iemand om in staat te wees om gedetailleerde gebeure in die toekoms te voorspel met 100% akkuraatheid nie. Omdat dit nie natuurlik is nie, is dit bonatuurlik. As iemand dit kan vervul dan kan ons weet dat hulle bonatuurlike krag het. Daar is baie mense wat raai oor die toekoms. Daar kan selfs diegene wees wat dit reg voorspel 99,99% van die tyd, maar die Bybel sê net 100% akkuraatheid sal voldoen. As iemand in staat is om gedetailleerde voorspellings oor die toekoms te maak, en dan gebeur dit so 100% van die tyd, moet ons bereid wees om daardie persoon ‘n god met bonatuurlike krag te noem.

 

2. Wat leer die God van die Bybel oor Homself?

Jesaja 46:9  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek ______ is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is __________ soos Ek nie;

NOTA: Die God van die Bybel maak ‘n sterk stelling deur te beweer dat Hy alleen God is, en daar geen ander is nie.

 

3. Wat is God se rede, in vers 10, vir die sterk stelling wat Hy in vers 9 maak?

Jesaja 46:10  wat van die begin af verkondig die _______, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie;

NOTA: Die God van die Bybel leer dat Hy in staat is om gedetailleerde gebeure in die toekoms te voorspel met 100% akkuraatheid. Hy beweer dat hierdie bonatuurlike krag toon dat Hy God is, en daar geen ander is nie. Sien ook Jesaja 42:8-9.

 

4. Het Jesus iets soortgelyk geleer in die Bybel?

Johannes 13:19 Van nou af sê Ek dit aan julle ___________ dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ______ is.

NOTA: Jesus, in die Nuwe Testament, maak ‘n baie soortgelyke verklaring aan wat ons in die Ou Testament gevind het in Jesaja 46:9-10. Jesus beweer dat hy kan gedetailleerde gebeure in die toekoms met 100% akkuraatheid voorspel en dat hierdie bonatuurlike krag sal wys dat Hy spesiaal is.

 

5. Wat het God voorspel aangaande antieke Babilon?

Jesaja 13:19-20  So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Chaldeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Mense sal daar in ewigheid nie _______ nie, en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie; en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie.

NOTA: Die God van die Bybel het gesê dat antieke Babilon nooit weer bewoon sal wees nie. Is dit waar vandag?  Gaan na die terrein van antieke Babilon vandag en jy sal dit in puin en onbewoon vind net soos God gesê het dit sou wees. Kyk ook na Jeremia 51:26, 37

 

6. Het God akkuraat die ondergang van Egipte voorspel? Sal dit weer ‘n wêreldmag wees?

Esegiël 29:15  En dit sal __________ wees as die ander koninkryke en hom nie meer bo die nasies verhef nie; en Ek sal hulle klein maak, sodat hulle nie ________ oor die nasies nie.

NOTA: Lees ook Esegiël 30:4, 12-13. Egipte was op ‘n tyd die voorste nasie van die wêreld. Dit was ‘n sentrum van die kunste, wetenskap en godsdiens.

 

7. Wat was God se voorspelling oor antieke Tirus?

Esegiël 26:12-14  En hulle sal jou rykdom buitmaak en jou koopware roof en jou mure afbreek en jou kosbare huise omgooi; en hulle sal jou klippe en jou houte en jou puin in die _______ slinger. En Ek sal die geruis van jou liedere laat ophou, en die klank van jou siters sal nie meer gehoor word nie. Ja, Ek sal jou ‘n kaal rots maak, ‘n droogmaakplek van ______ sal jy wees en nooit herbou word nie; want Ek, die HERE, het dit gesê, spreek die Here HERE.

NOTA: God het die vernietiging en die onwaarskynlike millennia lange toekoms van hierdie terrein voorspel. Tirus was ‘n stad vir sakemanne. Nebukadnésar het die vasteland van Tirus aangeval en vernietig. Babilon het nooit die eiland verower nie, maar het ‘n kommissaris op die eiland geplaas wie se plig dit was om te verseker dat die korrekte belasting gereeld aan Babilon betaal word. Die vasteland deel van Tirus is nie herbou gedurende daardie tyd nie, maar die stad op die eiland het voortbestaan deur die Persiese tydperk. Toe Alexander vir Tirus gedreig het, het die eiland geweier om hulself aan die Grieke te onderwerp. Alexander het toe hout en puin van die ou Tirus stad gebruik om ‘n pad deur die water na die eiland te maak en die profesie van Esegiël 26:12 vervul. Sy weermag kon toe na die eiland beweeg en die stad vernietig. Hy het die leiers vermoor en die mense as slawe verkoop. Die stad is herbou, maar dit was nie so groot soos tevore nie. Later in 1291 nC was dit byna heeltemal vernietig deur die Saracens. Die pad wat Alexander gebou het deur die water het deur die jare gestrek tot ‘n breedte van bykans 800 meter. Sommige van die ou geboue kan steeds gesien word in die water. Daar is nog ‘n vissershawe aan die noordekant van die eiland. Die groot nasie van Esegiël se dag is nie meer nie en dit is net soos God gesê het dit sou wees.

 

8. Watter gebeure het God voorspel om te gebeur in die natuur?

Openbaring 6:12-13  En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot ___________; en die son het _______ geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos _______; en die _______ van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval;  

NOTA: Hierdie gebeure is almal vervul in presiese volgorde. In vervulling van hierdie profesie het daar in die jaar 1755 die mees verskriklike aardbewing wat ooit aangeteken is plaasgevind. Hoewel algemeen bekend as die aardbewing van Lissabon, het dit uitgebrei na die grootste deel van Europa, Afrika en Amerika. Dit is gevoel in Groenland, in die Wes-Indiese Eilande, in die eiland Madeira, in Noorweë en Swede, Groot-Brittanje en Ierland. Dit het ‘n area van omtrent vier miljoen vierkante myl deurtrek. In Afrika was die skok amper so erg soos in Europa. ‘n Groot deel van Algiers was vernietig, en ‘n kort afstand van Marokko was ‘n dorp met agt of tien duisend inwoners verslind. ‘n Groot golf het oor die kus van Spanje en Afrika gespoel wat stede vernietig het en groot verwoesting gesaai het. Vyf en twintig jaar later verskyn die volgende teken wat in die profesie genoem is – die verduistering van die son en die maan. Op 19 Mei 1780, is hierdie profesie vervul. “The Dark Day, 19 Mei 1780 – sogenaamde as gevolg van ‘n merkwaardige duisternis op daardie dag oor die hele New England… Die ware oorsaak van hierdie merkwaardige verskynsel is nie bekend nie.” Noah Webster Woordeboek, ed. 1869. “Kerse is gebruik… Hoenders is terug na hulle hokke om te gaan slaap, vee het versamel by die weiding bak, paddas het gekwaak, voëltjies het hulle skemer-liedjies gesing, en vlêrmuise het begin rondvlieg. Maar die mens het geweet dat die aand het nog nie aangebreuk nie” The Essex Antiquarian, April, 1899, vol.3, No. 4, pp.53-54. Na middernag het die duisternis verdwyn en die maan verskyn. “Die maan, wat vol was, het die voorkoms van bloed gehad. Die paniek wat dit veroorsaak het en die gereelde verwysing daarna, het ‘n diep indruk in my gedagtes gemaak” Milo Bostwick, Stone’s History of Beverly, Massachusetts. Toe het Openbaring 6:13 sy vervulling bereik in 1833. “Waarskynlik die mees merkwaardige van al die meteoriese storte… was dié van die Leoniede, op 12 November 1833. Die aantal … is geraam so hoog as 200,000 per uur vir vyf of ses ure” Charles A. Young, Manual of Astronomy, p. 469. “Mense het gesê dat hulle het geen probleem gehad om sonder ‘n kers die koerant die hele nag te lees nie.” American Journal of Science and Arts, Volume XXV, 1834. Ons het wetenskaplike en historiese bewyse dat die Bybel geskryf is voordat hierdie profesieë vervul is. Weereens gebeur dit net soos God gesê het dit sou gebeur. Baie mense ken nie hierdie feite nie en het nog nooit gehoor van dit nie.

 

9. Is dit belangrik vir ons om 100% seker te wees dat God bestaan?

Hebreërs 11:6  En sonder geloof is dit ____________ om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy _____

NOTA: Satan, die vyand van God, wil nie hê dat mense die bewys vir God se bestaan moet verstaan nie. Dit is hoekom daar so baie verskillende interpretasies is wanneer dit by Bybelse profesieë kom. Profesie bewys dat God bestaan.

 

Opsomming

Net omdat ons ouers of onderwysers ons iets geleer het beteken nie dit is waar nie. Mense was al keer op keer verkeerd gewees. Ons moet kyk na die feite. Die Bybel maak dit duidelik dat as iemand gedetailleerde gebeure in die toekoms met 100% akkuraatheid kan voorspel dan kan ons weet dat hy/sy ‘n god is. Omdat dit nie natuurlik is nie, is dit bonatuurlik. Die God van die Bybel maak aanspraak dat Hy alleen hierdie bonatuurlike vermoë het en daarom is Hy alleen God. Die Bybel is vol voorbeelde waar die God van die Bybel gedetailleerde gebeure in die toekoms met 100% akkuraatheid voorspel voordat hulle plaasgevind het. Wat is die bewyse vir God se bestaan? Die Woord van God (Bybel) wat gedetailleerde gebeure in die toekoms voorspel met 100% akkuraatheid is ‘n bewys vir die bestaan van God. As die Woord waar is en die voorspellings vervul is, dan logies moet die een wat die Woord gespreek het ook bestaan. Geen ander skrif kan werklik toon om voorkennis te hê nie. Die Bybel het dus ‘n krag bo ander geskrifte soos die Koran, die Boek van Mormon, die kerkvaders, die geskrifte van Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, en die ongeskrewe idees van die dierlike stamme. Hierdie krag stel dit ook bo die navorsing van die moderne mense. Hierdie krag is voorspellende profesie – die vermoë van die God van die Bybel om gedetailleerde gebeure in die toekoms te voorspel met 100% akkuraatheid. Die bestaan van God is ‘n feit.

Jou keuse

Noudat jy gesien het dat voorspellende profesie ‘n bewys is vir die bestaan van God, is jy bereid om te beloof om meer oor Hom te leer deur studie van Sy Woord?